จุดเด่นคอร์สเรียนของเรา
・เรียนรู้อย่างสนุกและเป็นกันเอง
・เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง
・ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง
・ดูแลพัฒนาการด้านการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แนวทางการสอนของเรา
・พยายามให้นักเรียนได้ฝึกพูดออกเสียงพร้อมทังคอยสังเกตและแก้ไขจุดที่ผิดโดยทันที
・ก่อนเริ่มต้นการเรียนจะมีการสนทนาเพื่อผ่อนคลายความกดดันและความเครียด
・มีการใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนจดจำได้ดียิ่งขึ้น
・ครูผู้สอนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
คอร์สภาษาญี่ปุ่น
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

เน้นการเรียนการสอนทั้ง4ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

เน้นเนื้อหาสาระ บทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับผู้มีพื้นฐาน

สามารถเลือกเนื้อหาสาระการเรียนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ

ระยะเวลาในการเรียน

20/40/60ชั่วโมง

หนังสือเรียนที่ใช้

・มินนะ โนะ นิฮองโงะ

・หนังสือเรียนของทางโรงเรียน

สิ่งที่ได้รับ

・การทักทายในชีวิตประจำวัน

・สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

・สามารถบอกความต้องการพื้นฐานของตนเองได้

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัท

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานระดับผู้ควบคุมงานหรือช่างเทคนิคที่ไม่มีประสบการณ์การเรียนมาก่อน สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้ โดยการเรียนทั้งภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป และยังเหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ดูตัวอย่างเนื้อหาคอร์สตามด้านล่างนี้
รวมทั้งเรายังสามารถจัดคอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษมาก่อนอีกด้วยเช่นกัน
เบื่องต้นทางเราจะทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและจัดคอร์สตามที่ลูกค้าต้องการ

 

ตัวอย่างเนื้อหาคอร์สเรียน
(นอกเหนือจากตัวอย่างเนื้อหาที่ระบุไว้ ทางเราสามารถจัดคอร์สได้ตามความต้องการของลูกค้า)

1.คอร์สระยะสั้น(ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 120ชั่วโมง)

คอร์ส12ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สามารถจัดเป็นคอร์ส6ชั่วโมงสัปดาห์ละ2วัน หรือ3ชั่วโมงสัปดาห์ละ4วันก็ได้​

เนื่องจากเป็นคอร์สระยะสั้ง ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งของเวลาทำงานในการเรียนด้วย และจะสามารถเรียนจบภายใน2-3เดือน
โดยคอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้ภายในระยะเวลาประมาณ3เดือน

2.คอร์สระยะยาว(ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 120ชั่วโมง)

คอร์ส4ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สามารถจัดคอร์สเป็น2ชั่วโมงสัปดาห์ละ2วันหรือ4ชั่วโมงสัปดาห์ละ1วันก็ได้

เป็นคอร์สที่ค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปเรื่อยๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้ภายใน1ปี

Tel.    : 089-939-9276

Fax.   : 038-323-468

Email : contact@fp-language.com